Nasz zespół

Ludzie, którzy dzielą się swoją fachową wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.

lek. Emil Niedziński

Jestem lekarzem, posiadam specjalizację z chorób wewnętrznych i kardiologii. Posiadam doświadczenie pracy w wiodących ośrodkach kardiologicznych w Polsce:
– Narodowy Instytut Kardiologii (dawniej Instytut Kardiologii;
– Klinika Rehabilitacji Kardiologicznej);
– Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie, ul. Banacha – Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, jak również w innych ośrodkach, tj.: Medicover, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc.

Aktualnie pracuję w Pododdziale Kardiologii Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Praskim oraz jako asystent na Uczelni Łazarskiego. Od czasów studenckich przedmiotem moich zainteresowaniem był styl życia. Wówczas byłem członkiem koła naukowego w Zakładzie Medycyny Zapobiegawczej Instytutu Medycyny Społecznej Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie współtworzyłem publikacje „Zachowania zdrowotne studentów medycyny”.

Moim celem, wraz z całym naszym zespołem, jest stworzenie kompleksowych metod leczenia pacjentów, z naciskiem na zmianę stylu życia na prozdrowotny.

Jak wiadomo powszechnie styl życia odpowiada za ok 50% przyczyn naszego zdrowia, choć mało gdzie w Polsce są warunki, które realnie są w stanie pomóc naszym pacjentom zmienić cokolwiek w tej kwestii.

dr Anita Aranowska

Doktor w dziedzinie technologii żywności i żywienia człowieka oraz dietetyk kliniczny. Absolwentka studiów podyplomowych dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych, zarządzanie oświatą oraz studium pedagogicznego. Ukończyła organizowany przez WHO /CINDI kurs Evidence Based Public Health: a course in the prevention of noncommunicable diseases. Posiada również kilkuletnie doświadczenie w ocenie wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych i publicznych.

Pracuje w Zakładzie Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu Krążenia i Promocji Zdrowia Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Brała czynny udział w licznych konferencjach naukowych, jest autorką lub współautorką publikacji naukowych. Wykładowca i szkoleniowiec studentów, pracowników służby zdrowia i innych z zakresu dietetyki, edukacji żywieniowej, bezpieczeństwa żywności, prawa żywnościowego, a w ostatnich latach również z szeroko rozumianej prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego.

Zajmuje się edukacją pacjentów z Narodowym Instytucie Kardiologii w kierunku zmiany stylu życia na prozdrowotny, udziela porad dietetycznych grupowych i indywidualnych. Pełni funkcję z-cy koordynatora merytorycznego oraz specjalisty do spraw edukacji pacjentów w projekcie „SERCU NA RATUNEK – PROGRAM KORDIAN 2020.

Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN), Program Operacyjny Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej – Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

lek. Alicja Baska

Lekarka, współzałożycielka i Dyrektor Organizacyjna Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. Asystentka w Zakładzie Medycyny Stylu Życia Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
 
Członkini Zarządu i Director of Communications w European Lifestyle Medicine Council. Prelegentka i organizatorka wielu konferencji medycznych poświęconych zdrowemu stylowi życia w prewencji i leczeniu chorób przewlekłych. Współautorka publikacji „Medycyna stylu życia”, pasjonatka i propagatorka medycyny kulinarnej i diety planetarnej.
 
W swojej działalności na rzecz promocji medycyny stylu życia wśród profesjonalistów ochrony zdrowia, pacjentów i społeczeństwa, współpracuje z takimi organizacjami jak Fundacja Szkoła na Widelcu, Exercise is Medicine Poland czy kampania „RoślinnieJemy”.

mgr Michał Bogucki

Jako fizjoterapeuta, w ciągu 15 lat zdobył doświadczenie w Szpitalu Klinicznym, Wojskowej Akademii Medycznej, Instytucie Reumatologii i w CKR w Konstancinie. Od 7 lat pracuje w Instytucie Kardiologii. Fizjoterapia zawsze była moją pasją, od której oczekiwałem czegoś więcej.

Kierując się tym, pracuje na najbardziej wymagających oddziałach, głównie w okresie pooperacyjnym. Ponadto prowadzi zajęcia praktyczne ze studentami AWF na swoim oddziale.

Ukończył szkolenia Kaltenborna-Evjentha, PNF, HVLA, NST, Mikrokinesyterapia.

dr n. med. Małgorzata Fornal-Pawłowska

Specjalistka w dziedzinie psychologii klinicznej, psychoterapeutka. Od kilkunastu lat pracuje w Poradni Leczenia Zaburzeń Snu Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie.

Stworzyła tam pierwszy w Polsce program niefarmakologicznego leczenia bezsenności. Jest w współautorką innowacyjnej aplikacji do poprawy snu www.terapiabezsennosci.pl

Członkini Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem.

Agnieszka i Jakub Kołodziejowie

Małżeństwo od 27 lat, 3 dzieci, redaktorzy czasopisma „Zbliżenia”, autorzy „Małżeńskiej Gry”.
Od 2010 r. wspólnie prowadzą warsztaty dla par zarówno w kraju, jak i za granicą.

Agnieszka – polonista, wydawca, prelegent, prowadzi Wydawnictwo „Zbliżenia”. 

Jakub – psycholog, psychoterapeuta, doktor z zakresu psychologii klinicznej, wykładowca, autor wielu publikacji popularno-naukowych z zakresu psychologii par.
Prowadzi Ośrodek Terapeutyczno-Szkoleniowy OTS w Lublinie.

Dr Anna Mierzyńska

Psycholog kliniczny (ur. 1981r.), od 2015r. pełni funkcję kierownika Pracowni Psychologii Klinicznej w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii UW w 2005r. oraz studia podyplomowe w zakresie psychologii klinicznej i psychologii klinicznej chorób somatycznych (w 2012r i 2014r.). W 2014r. uzyskała tytuł specjalisty psychologii klinicznej z wyróżnieniem, a w 2019r. –stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Autorka i współautorka licznych publikacji (doniesień oryginalnych, poglądowych i rozdziałów książek) z zakresu psychologii medycznej i kardiologii. Autorka licznych wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych w obszarze psychologii zdrowia i kardiologii.
Członkini międzynarodowych stowarzyszeń naukowych (European Health Psychology Society, European Association of Preventive Cardiology oraz Association of Cardiovascular Nursing and Allied Professionals). Współpracuje z różnymi uczelniami w ramach kształcenia zawodów medycznych (CMKP, Uniwersytet SWPS, WUM, WSFiZ).
Najważniejsze obszary zainteresowań: zastosowanie psychologii w rehabilitacji kardiologicznej oraz w leczeniu niewydolności serca i zaburzeń rytmu serca, psychologia w transplantologii, zachowania zdrowotne w leczeniu chorób przewlekłych, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach.

  1. Mierzyńska, A., Piotrowicz, K. (2020). Zdalne wsparcie psychologiczne chorych z niewydolnością serca, w: E. Piotrowicz, R. Piotrowicz, G. Opolski, W. Zaręba, M. Banach (red). Telekardiologia w niewydolności serca. Wyd. PZWL, Warszawa: 2020, wyd. I, s. 95-110
  2. Mierzyńska, A. (2020). Problemy psychologiczne u dzieci i młodzieży z zaburzeniami rytmu serca, w: K. Bieganowska, M. Miszczak-Knecht (red.). Arytmie serca u dzieci, Wyd. PZWL, 2020, wyd. 1, s. 653-679
  3. Piotrowicz, E., Mierzyńska, A., Banach, M., Jaworska, I., Pencina, M., Kowalik, I., … &Glowczynska, R. Quality of life in heart failure patients undergoing hybrid comprehensive telerehabilitation versus usual care–results of the Telerehabilitation in Heart Failure Patients (TELEREH-HF) Randomized Clinical Trial. Archives of Medical Science, 16(1).
  4. Piotrowicz, E., Pencina, M. J., Opolski, G., Zaręba, W., Banach, M., Kowalik, I., Orzechowski, P., Szalewska, D., Pluta, S., Główczyńska, R., Irzmański, R., Oręziak, A., Kalarus, Z., Lewicka, E., Cacko, A., Mierzyńska, A., Piotrowicz, R. (2020). Effects of a 9-Week Hybrid Comprehensive Telerehabilitation Program on Long-term Outcomes in Patients With Heart Failure: The Telerehabilitation in Heart Failure Patients (TELEREH-HF) Randomized Clinical Trial. Jama Cardiology, 5(3), 300-308
  5. Mierzyńska, A., Jurczak, K., Piotrowicz, R. (2017). Psychological interventions in cardiology–short-term motivational strategies. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2, 15-24.
  6. Mierzyńska A. (2016). Poradnictwo psychologiczne w procesie leczenia chorób układu krążenia. W: L. Zabłocka-Żytka, E. Sokołowska (red.). Pomoc psychologiczna chorym somatycznie. Wybrane zagadnienia. Wyd. Difin
  7. Mierzyńska, A., Kowalska, M., Stepnowska, M., Piotrowicz, R. (2010). Psychological support for patients following myocardial infarction. Cardiology journal, 17(3), 319-324.

Oleg Sawośko

Specjalista terapii uzależnień.

Ukończył Studium Terapii Uzależnień, Specjalistyczne Szkolenie w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnień od Narkotyków w Instytucie Psychologii Zdrowia.

Doświadczenie zdobywał na stażach m.in. w Młodzieżowym Ośrodku Rehabilitacyjnym Polskiego Towarzystwa Dobroczynności.

Prowadzi prywatną praktykę zawodową oraz jest terapeutą w niepublicznym Ośrodku Terapii Uzależnień „Radość”.

Prywatnie interesuje się nurkowaniem, spelologią, trekkingami górskimi, weakeboardingiem, kitesurfingiem, sztukami walki oraz snowboardingiem.
Jest wielkim fanem podróży.

Pracę zawodową stara się łączyć ze swoimi pasjami oraz aktywizacją społeczną, zawodową i sportową.

Dlaczego warto nam zaufać?

Zależy nam na nowoczesnym podejściu do Państwa zdrowia. Styl życia, odpowiada za nie aż w 50%. Chcielibyśmy podzielić się z Państwem naszymi doświadczeniami pracy z pacjentami. Rozmowy, diagnostyka, leczenie to nasza codzienność.
Znamy potrzeby naszych pacjentów, znamy naukowe dowody na skuteczność stylu życia w schorzeniach kardiologicznych i nie tylko.

Przekazujemy Państwu wiedzę sprawdzoną, w odróżnieniu od wielu przypadkowych,  źródeł wiedzy dostępnych w internecie, za których umieszczanie autorzy często nie ponoszą odpowiedzialności.
Naszym sukcesem jest zapobieganie chorobom, ograniczanie jej skutków i poprawa jakości życia naszych pacjentów.

Współpracujemy z Państwa lekarzami prowadzącymi – kardiologami, lekarzami rodzinnymi, internistami.

Nasze szkolenia są niezbędnym uzupełnieniem rutynowego leczenia. Pominięcie medycyny stylu życia w kardiologii nosi znamiona błędu w sztuce lekarskiej.
Odpowiedni styl życia zmniejsza śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych nawet o 30%.