Skierowania

Skierowanie

na rehabilitację Ambulatoryjną

Ambulatoryjna rehabilitacja kardiologiczna (pacjent przychodzi do ośrodka 24 razy na kilka godzin dziennie)

Wskazania (na skierowaniu należy wpisać jedno z poniższych):

1) ostry zespół wieńcowy (zawał serca, niestabilna choroba niedokrwienna serca);
2) plastyka naczyń wieńcowych;
3) zabieg kardiochirurgiczny (by-passy, zastawki, inne);
4) zabieg z zakresu chirurgii naczyniowej;
5) zaostrzenie niewydolności serca,

Skierowanie wystawia lekarz z:

1) oddziału kardiologii
2) oddziału kardiochirurgii
3) oddziału chorób wewnętrznych
4) poradni kardiologicznej
5) poradni rehabilitacyjnej

Uwaga!
1) Zgodnie z rozporządzeniem skierowania nie może wystawić lekarz pierwszego kontaktu.
2) Nie jest określony ścisły termin, w ciągu którego należy wystawić skierowanie – można skierować pacjenta w dowolnym momencie po zakończeniu hospitalizacji.

Na skierowaniu należy napisać – Oddział Dzienny Rehabilitacji Kardiologicznej.

W praktyce korzysta się ze standardowych skierowań (należy przekreślić „Poradnia Specjalistyczna” )

Skierowanie

na rehabilitację Stacjonarną

Skierowanie na stacjonarną rehabilitację kardiologiczną (pacjent przebywa w ośrodku 24h/dobę przez kilka tygodni).

Wskazania (na skierowaniu należy wpisać jedno z poniższych):
I50.0 Niewydolność serca zastoinowa
I50.1 Niewydolność serca lewokomorowa
I50.9 Niewydolność serca, nieokreślona
Z95.1 Obecność pomostów naczyniowych aortalno-wieńcowych omijających typu bypass
Z95.2 Obecność protez zastawek serca
Z95.5 Obecność implantów i przeszczepów związanych z angioplastyką wieńcową

Skierowanie wystawia lekarz z:

  1. oddziału kardiologii,
  2. kardiochirurgii,
  3. chorób wewnętrznych,
  4. pediatrii
  5. poradni kardiologicznej,
  6. poradni rehabilitacji.

Skierowanie należy wystawić na zakończenie hospitalizacji lub nie później niż w ciągu 28, 42 lub 56 dni w zależności od rodzaju schorzeń, od których również zależy czas trwania rehabilitacji 2-5 tyg. (ustala lekarz z oddziału rehabilitacji).

Obowiązuje standardowy  druk „skierowanie do szpitala”.

 

Na podst. ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ  PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2013 r., Rozp, Min. Zdrowia. z 6.11.2013, zał. 1,